Teknologier til kost, rygning, alkohol, motion og stress

Du mindsker risikoen for livsstilsygdomme ved at spise fornuftigt, holde fingrene fra smøger og alkohol og sørge for at holde dig fysisk aktiv.

 

Motion er vigtig for at have et godt helbred.

Sundhedsteknologier med hjælp fra virksomheder

Forskerne bag NorDigHealth søger yderligere to sundhedsteknologier, som kan bruges til at forbedre borgernes sundhed. Det kan være inden for alle de fem faktorer kost, rygning, alkohol, motion og stress. Kriterierne for udvælgelsen af løsningerne vil blive defineret i løbet af 2019.

NorDigHealth inviterer til en konference, hvor problemområder vil blive præsenteret for virksomheder fra Danmark og Tyskland. Formålet er at få virksomheder til at byde ind med løsninger, som kan tage de udfordringer op, som KRAMS faktorerne udgør blandt danske og tyske borgere. Løsningerne udvælges af et ekspertpanel blandt andet bestående af sundhedsprofessionelle fra Sjællands Universitetshospital og Lübeck Universitet.

Test og borgerinddragelse

For hver af de udvalgte løsninger laves en plan for, hvordan de testes, som ved de øvrige studier i projektet. Testene vil foregå i Næstved og Lübeck kommune. Fælles er, at borgerne i begge byer kommer til at spille en afgørende rolle, når det skal undersøges, om disse kommende løsninger i praksis fungerer. Dette skal sikre, at de fungerer optimalt, er brugervenlige og dermed er noget, der kan bruges i dagligdagen.

 

Taljemål
Ditte Luise Hartvig er projektleder for denne aktivitet og kan kontaktes for yderligere information.

Kontakt forskerne bag studiet

Ditte Hartvig,
Ph.D, Forskningsprojekter og Klinisk Optimering, Sjællands Universitetshospital.

Telefon: +45 46 32 32 00

E-mail: dhar@regionsjaelland.dk