Et bedre liv med epilepsi

Epilepsi er en af de mest almindelige kroniske, neurologiske lidelser. Det er et stort problem for mange patienter, at de ikke kan forudse, hvornår de bliver ramt af et anfald. NorDigHealth skal teste teknologi, som kan være med til at lave om på det.

 

Troels Wesenberg Kjær sætter device på epilepsipatient.

Uforudsigelige anfald

Det er et stort problem for epilepsipatienter, at de ikke har mulighed for at vide, hvornår de bliver ramt af et anfald, som er karakteriseret ved gentagne, uprovokerede krampeanfald. Det betyder, at mange undgår for eksempel sociale sammenkomster, da de er bange for pludselig at få et anfald. Formålet med denne forskning er at udvikle en metode til at advare patienter om et forestående epilepsianfald, så de kan nå at tage medicin for at undgå det.

Forskellige former for epilepsi

Forskningen skal foregå i Næstved og Lübeck, og der skal blandt andet registreres forskellige bevægelsesmønstre hos patienter, da anfald ofte er forbundet med ændrede motoriske mønstre. Desuden skal hjertets elektriske aktivitet måles, da ændringer her også kan være tegn på anfald. Der skal inkluderes patienter med forskellige typer af epilepsi, og fælles for dem skal være, at der skal være en mistanke om, at patienten ikke er i stand til at oplyse om det faktiske antal af anfald.

Idéen er at kunne kortlægge særlige omstændigheder, som hyppigt udløser anfald. Dermed opnår patienten en bedre kontrol over anfaldene og kommer til at føle en større tryghed blandt andre mennesker.

Plaster sættes bag øret, som måler hjerneaktivitet.
Troels Wesenberg Kjær, professor på Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital leder forskningstudiet.

Kontakt forskerne bag studiet

Troels Wesenberg Kjær
Professor og overlæge, Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Telefon: +45 47 32 28 00

E-mail: twk@regionsjaelland.dk